EAN:

22inch monitor with NDI connection

2,250.00

22″ monitor with built-in mirroring and NDI connection. NDI-NEWTEK certified monitor (NDI® compatible; NDI® enabled; NDI®|HX compatible).

TVPROMPT